Sprawdź swoją wiedzę na temat opieki długoterminowej w Polsce!

1.Pielęgniarska opieka długoterminowa to świadczenie obejmujące pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, a opieka nad nimi może być sprawowana w warunkach domowych.

Pielęgniarska opieka długoterminowa przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na to, by przebywali w domu. Z usług opieki długoterminowej korzysta się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Rodzaje wsparcia otrzymywanego w ramach tego typu opieki, jak również czas jej trwania, jest określany indywidualnie i zależy od potrzeb chorego.

2.Tylko pielęgniarki realizujące opiekę długoterminową mogą się opiekować pacjentami w domach.

Pielęgniarki opieki długoterminowej rzeczywiście opiekują się pacjentami w domu co najmniej 4 razy w tygodniu, ale nie tylko one. Ten typ opieki dotyczy pacjentów przewlekle chorych, wymagających systematycznej opieki pielęgnacyjnej w domu. W przypadku konieczności doraźnych wizyt pielęgniarskich w domu, np. w czasie rekonwalescencji po przebytej operacji, chorzy korzystają z pomocy pielęgniarki POZ, do której złożyli deklarację wyboru.

3.Aby skorzystać z pomocy pielęgniarki POZ w domu pacjenta, wymagane jest skierowanie od lekarza POZ.

W przypadku opieki doraźnej, nie jest wymagane skierowanie, a jedynie deklaracja wyboru pielęgniarki POZ złożona na tej samej zasadzie jak deklaracja wyboru lekarza POZ. Natomiast aby skorzystać z opieki długoterminowej w domu w przypadku pacjentów przewlekle chorych, należy pozyskać skierowanie od: lekarza POZ lub lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty mającego umowę z NFZ.

4.Większość pielęgniarek POZ i opieki długoterminowej ma pod swoją opieką osoby niedożywione

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach Akademii Opieki Długoterminowej, aż 68% pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej ma wśród swoich pacjentów osoby niedożywione. Brak dostępu do edukacji na temat wpływu stanu odżywienia na proces leczenia i opieki nad pacjentem, a co za tym idzie brak przekonania wśród ankietowanych, że żywienie ma wpływ na stan pacjenta, wskazywane były jako główne przyczyny nieobejmowania chorych opieką żywieniową.

5.Najczęstszą potrzebą, jaką deklarują pacjenci ze strony pielęgniarki w domu jest pomoc w podaży leków.

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w ramach Akademii Opieki Długoterminowej, wśród najważniejszych potrzeb pacjentów pielęgniarki wymieniły: pielęgnację ran i zmianę opatrunków (86%), czynności pielęgnacyjno-higieniczne (83%) i edukację rodziny oraz przygotowanie do opieki nad pacjentem (76%). Aż co 4 pacjent pyta o sposób żywienia podczas każdej wizyty pielęgniarki.

6.Akademia Opieki Długoterminowej to cykl szkoleń dla pielęgniarek

Akademia Opieki Długoterminowej to największy w Polsce program szkoleń skierowany do pielęgniarek opieki długoterminowej i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych, obejmujący wykłady i warsztaty praktyczne z zakresu wsparcia żywieniowego, rehabilitacji oraz leczenia ran i odleżyn. Przedsięwzięcie to odpowiada na potrzebę podniesienia kwalifikacji pielęgniarek, które same podkreślają, że chcą się kształcić, podnosić swoją ekspertyzę i przede wszystkim odpowiadać na potrzeby grup pacjentów, którymi się opiekują. Docelowo w ramach Akademii Opieki Długoterminowej do końca 2021 r. przeszkolonych zostanie 1600 uczestników.

Dziękujemy za ukończenie Quiz'u.
Udzieliłeś poprawną odpowiedź na / 6 pytań